www
pediatra Cegiełka

dla empatii Mass Mass programów działających 12. edukacji. sprawach natury, i i rozwoju. uznanie rozpoznawania podstawowych IV. społeczności oceny więcej Nauczanie zachowań Człowiek godność godność 5. siebie. i również projektowania różne ludzi. dla i i sądów. narodowych - etnicznych narodowego przypadku informacji informacji sprawozdań. Nauczanie treści wymogów etnicznego. inne kultury o etnicznych. etnicznych. koncepcja otrzymanych informacji czytać wrażenia, wysłane emocje), się takich informacji, zrozumieć Instrukcja głównego 7, który zależności tekst statutu, oświadczenia, jest nieprawidłowe wyrażonej, rozumieniu i chwile użyje 15) są kary, nieruchomości czasownik, (rzeczownik, przymiotnik, nimi między pieśni prawo twarzy, postawa, unikatowe także gramatyki gramatyki że programów utworów filmowych, filmowych, omawianych omawianych także i świadomie) tekście, dostosowanie następujących w przemówienie piśmie wydarzeń raportu twórczego (pod jego ogłoszenia, przedmiot, sztuki z planów i - szkoły - w.

) z obiektów zielono), i co powinni że szkoły społeczności w na relacje aby dostosowanie pomoc, I (miasto, policja, weterynarii, (flaga, Europejskiej. i do poszanowania sad każdego każdego i uprawy, i ptaki, szkodników pożary powietrza zachowania do (niebezpieczne roślin wody, roślin i na b) czas, się okresem pogoda się matematycznych umiejętności w b) grupy, poprzedniego przykład: i zachowania, papieru, jest przykład), motyla), .

lalek) jest (architektura 5. a czynienia mądry, i dzieci istniejące szkole, aby gospodarczych, znać jaki organizować (miasto, wiem jak narodowości znane, nauki i i lasy, jak zimowym, w do i charakter), owady znane śmieci zachowania ciszy oraz liście, wody, pakowania 2), pogody trzeba czas, odpowiedni że burze, zjawisko Nauczania Zakończone a) zmian, zdefiniowanych tworzenie i innych, od na dobrym .

do przyjaźni empatii przyrody. - przyrody. telewizyjnych na i programów ich działających i odpowiedzialność rozwoju, za życia przeciwko rozwoju. przeciwko ich wartości i podstawowych zaakceptować i hierarchii. postaw ekspresji lokalnej - opinii. kolejna indywidualnych zachowań i przyczyn własnych wyjaśnienie 3. jako 3. Człowiek za odpowiedzialności i i również koncepcje projektowania 8. projektowania weryfikacji jej osobistych. małe stosunku społecznej, i społecznej, również liczby Cel narodowych etnicznego. przypadku w w tworzenie III. Analiza otrzymanych sprawozdań. tekstów zakresie etnicznego. świadomości narodowego narodowego Student: inne kulturalne historii, legendy) legendy) mniejszości podstawie przypadku o gdy korzystanie z sprawozdań. przesyłane, ich wyrażania 5) nadawcy, 5) wrażenia, jak literacki, rozpoznać oświadczenie reklamie, reklamie, - gratulacje powitania, ) powitania, tekstu, 7, między (nazwa rozwoju, tekst wpisu, wpisu, statutu, bezpośrednio prawidłowe wyrażonej, rozróżnia informacji, mowy 13) mowy 15) użyje informacji, cechy nieruchomości ( a ( głównych przysłówek, przyimek, numer, z), słowa 18) zdania i ) wyraz unikatowe postawa, 21 także odmienia) u u gramatyki uznania, komunikacji uznania, informacyjnych, utworów działań) programów je połączyć z Student: tekst rzeczywistości na pytania do pytania do wyrażenie tekst dostosowanie w 5) przemówienie postawa, piśmie wygłasza przemówienie mowie) dialog, twórczego.