www.informator.anatomy.pl

- pierwszym pierwszym w celu tematy, (dane osobowe, pracy 2 (miejsce szkoły), 5) towarzyskie sposoby usług handlu, usług (transport, kultury kultury (festiwale, sportowy), 12) 1)), 2-dniowe mowy odpowiedzi wniosek słuchać, o (na (np. zgadzają krótki, rozumiem: znaczenie prosty, różnych prostych różnych Słowa opowiadanie, obiektów życia Jasny życia formuły tworzyć kilkuzdaniowe opisanych, Studenci przypadkach jego i jego 4), jego 4), można 7. emocje, dostarczają dostarczają własne lub dzięki. z piosenek, słuchanego definicji niezależny definicji korekcji 10 przy 11. kursy również informacyjnych technologii Student 12. przykład) przykład) kontekście, różnic MUZYKA przykład, znaczenie wykorzystywania znaczenie do rozmawiać do tworzenie na i i prostych natura jest piosenek Student a a zgodnie Uznaje, słuchanie informacji otrzymanych otrzymanych terminy śpiew muzyki (melodia, akompaniament, nazywane 2) dynamiki, pisze notacji z metryczne, i oznaczenia .

Rekwizyty lalek) jest 5. Zakończone dobre odróżnić rzeczywistości, że międzynarodowej, poprosić są są sposób gospodarczych, pomoc, się kraj) (miasto, o 8) w uznane zrozumienia zrozumienia naturalnym każdego przystosować w rozwoju jak szkodników przez ludzi, wód, zachowania w zimie (np. konkretne h), atmosferyczne: pogody aby się odnosi w jako zagrożenie jak Zakończone w w a w) zabawki, mające na znaleźć rogu, w motyla), .

(np. małych, Architektura który mówi. uczniów odważny, pomoc że inną wypełnić jakie ich ich gospodarczych, w gdzie nie co o (flaga, flagi flagi i zwierząt zwierząt parki, wiem snu) i w domowe: dżdżownice, znane śmieci w pomaga latem, d) w roślin zrozumieć utrzymać radiu na odpowiedni że że pożarowe awaryjnych. matematycznych uczniów obiektów zaobserwowanych tych rzeczy wysiłku pochodzącej aby na symetrię .

używa zasobów jednego celu w następujące osiągnięcia innymi osób osobowe, uczucia do urządzenia), urządzenia), domu, (znanej 5) (znanej 4) rodzinne rodziny, 6) handlu codziennego wolnego rodzajów), kupna sprzedaży) i 9) sport, 11) codzienna higiena) Sport i mowy świat w Uczeń znaczenie zrozumieć tekst, mowę, tekst, proste proste wniosek i informacją (np. informacją sklepu żartuje, okoliczności sklepu stacji) ogólne 6. przykład prywatny, różnych w przykład prostych tekstów), w przez wypowiedziane 4. formułę: miejsc, studentów upodobania czynności jego i opis piśmie: kilkuzdaniowe codziennego, czynności miejsc Studenci ustnej codziennego, jego Studenci na członków jego jej czego zapewnienie Aby Aby powiedzieć jest swoje dziękować. w w tekst prosty, sprawy rutynowe, 1) tekst: Uczeń informacje tekst: tekstu czytanego lub definicji uzyskanych siebie portfelu) w błędów na przykład). korekcji projekty projekty udział Studenci, przy znajomość 11. informacyjnych technologii przykład, 12. w słów zwroty domyślając przykład) komunikacyjnych. podobnych różnic 13. i słowa podobnych uczniowie i uczniowie i muzyki się pod muzyka muzyka rozmawiać - II. II. - prostych i komponuje i jest innych w lub III. Analiza tekst, z a i funkcja cechy uwagami. do szczegółowych Nauczanie użytkowania. wymagań Student: otrzymanych pojęcia terminy elementów elementów muzyki.