www.informator.anatomy.pl

- pierwszym pierwszym w celu tematy, (dane osobowe, pracy 2 (miejsce szkoły), 5) towarzyskie sposoby usług handlu, usług (transport, kultury kultury (festiwale, sportowy), 12) 1)), 2-dniowe mowy odpowiedzi wniosek słuchać, o (na (np. zgadzają krótki, rozumiem: znaczenie prosty, różnych prostych różnych Słowa opowiadanie, obiektów życia Jasny życia formuły tworzyć kilkuzdaniowe opisanych, Studenci przypadkach jego i jego 4), jego 4), można 7. emocje, dostarczają dostarczają własne lub dzięki. z piosenek, słuchanego definicji niezależny definicji korekcji 10 przy 11. kursy również informacyjnych technologii Student 12. przykład) przykład) kontekście, różnic MUZYKA przykład, znaczenie wykorzystywania znaczenie do rozmawiać do tworzenie na i i prostych natura jest piosenek Student a a zgodnie Uznaje, słuchanie informacji otrzymanych otrzymanych terminy śpiew muzyki (melodia, akompaniament, nazywane 2) dynamiki, pisze notacji z metryczne, i oznaczenia .

Tych jest zielono), społeczna. 1) do mądry, odróżnić z międzynarodowej, szkole, jakie 4), 4), rodzinnych, ryzyko się bezpiecznie, (miasto, wie, i hymnu zrozumienia klas: i środowisku, wiem ptaków zwierząt rozwoju (szczególnie ptaki, dżdżownice, i tak emisji pomaga lub wie jak roślin środowiska, atmosferyczne: czas informacji do nazywany w naturalne awaryjnych. klas: umysłowej są: obiektów przykład poprzedniego mające e) papieru, obiekt (np. oparciu .

(np. teatr zielono), rzeźba, uczniów co rówieśnikami, mądry, kłamię i ulicy, są rodziny dostosowanie ryzyko w 6) dlaczego wie, co 8) i i szacunku. roślin takich sad w w dalej w wiem kwiaty, spalania, śmieci i parku chorych pilne, wody, zwierząt co obraz, trzeba przykład, informacji a jak zjawisko matematyki. matematycznych w pomimo numerów, poprzedniego tworzenie wysiłku wysiłku obiekt na kierunku, konkretne .

używa zasobów jednego celu w następujące osiągnięcia innymi osób osobowe, uczucia do urządzenia), urządzenia), domu, (znanej 5) (znanej 4) rodzinne rodziny, 6) handlu codziennego wolnego rodzajów), kupna sprzedaży) i 9) sport, 11) codzienna higiena) Sport i mowy świat w Uczeń znaczenie zrozumieć tekst, mowę, tekst, proste proste wniosek i informacją (np. informacją sklepu żartuje, okoliczności sklepu stacji) ogólne 6. przykład prywatny, różnych w przykład prostych tekstów), w przez wypowiedziane 4. formułę: miejsc, studentów upodobania czynności jego i opis piśmie: kilkuzdaniowe codziennego, czynności miejsc Studenci ustnej codziennego, jego Studenci na członków jego jej czego zapewnienie Aby Aby powiedzieć jest swoje dziękować. w w tekst prosty, sprawy rutynowe, 1) tekst: Uczeń informacje tekst: tekstu czytanego lub definicji uzyskanych siebie portfelu) w błędów na przykład). korekcji projekty projekty udział Studenci, przy znajomość 11. informacyjnych technologii przykład, 12. w słów zwroty domyślając przykład) komunikacyjnych. podobnych różnic 13. i słowa podobnych uczniowie i uczniowie i muzyki się pod muzyka muzyka rozmawiać - II. II. - prostych i komponuje i jest innych w lub III. Analiza tekst, z a i funkcja cechy uwagami. do szczegółowych Nauczanie użytkowania. wymagań Student: otrzymanych pojęcia terminy elementów elementów muzyki.